انجمن ورزشی فریزبی http://ifda.mihanblog.com 2017-11-22T19:10:12+01:00 text/html 2017-02-18T17:36:49+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان آتشنشان شهید حسین حسین زاده، بازیکن تیم فریزبی ایرانیان http://ifda.mihanblog.com/post/137 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8286862484/photo_2017_02_05_14_30_37.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><font style="font-size: 15pt; font-family: Nazanin; " color="#000080"><br><font face="Mihan-Iransans">در آتش شو، در آتش شو، در آتش شو به آسانی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کـه آتـش با خلیــل ما کـند رسـم گلستانی </font></font><font face="Mihan-Iransans"> <br><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> <font style="font-size: 13pt;" color="#000000"> آخرین پنجشنبه دی ماه محمل یکی از تلخ ترین خاطرات حافظه جمعی ایرانیان بود، ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فروریخت. در این فروپاشی ناگهانی پلاسکو، حسین حسین زاده یکی از 16 آتش نشان شهیدی بود که در پی نجات هم نوعان خویش به دل آتش زده بود. وی علاوه بر تبحر در ورزش آتش نشانان، در ورزش فریزبی نیز تبحر داشت و عضو تیم فریزبی ایرانیان بود. فقدان حسین حسین زاده بر تمامی اعضای جامعه کشور تسلیت باد.<br><br>با سپاس از جناب دکتر مجدآرا و جناب دکتر میرزمانی، جهت تجلیل از آتشنشان شهید حسین حسین زاده، بازیکن تیم فریزبی ایرانیان<br></font></font></div> text/html 2016-06-14T18:23:27+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان فعالیت استان ها به روایت تصویر (اصفهان) http://ifda.mihanblog.com/post/134 <font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font><font color="#6600CC"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">فعالیت استان ها به روایت تصویر (اصفهان)</font><br></font></font><div align="center"><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><img src="http://s7.picofile.com/file/8256199192/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3">دومین همایش فریزبی خانوادگی فریزبی در شهر دولت آباداصفهان که به همت جناب حیدری (مسوول کمیته فریزبی اصفهان) و جناب مصطفی داوری برگزار گردید.<br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256199300/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font>هم اکنون دو تیم نوجوانان، یک تیم بزرگسالان و یک تیم بانوان دررشته ی فریزبی در دولت آباد مشغول فعالیت هستند.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8256199242/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br>حضور نائب رئیس انجمن فریزبی در تمرینات تیم فریزبی اصفهان به دعوت جناب آقای حیدری مسوول کمیته ی فریزبی اصفهان</font><br></div> <font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#CC0000"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256201618/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8256201650/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8251128784/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s7.picofile.com/file/8251128718/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251128834/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251128868/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251128900/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251129026/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251129050/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251131000/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_9_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251129192/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_10_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font><br><div align="justify"><ul><li><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><font color="#CC0000">نشست مسئول ورزش منطقه 6 ورزشگاه مشتاق و&nbsp; آبشار سوم جناب آقای علی نجمایی رئیس کمیته فریزبی هیت همگانی استان آقای علی احمد حیدری و برگزاری مسابقات میدانی فریزبی در رده های سنی آزاد ویژه آقایان و بانوان و اهدا، جوایز به نفرات برتردر مورخه 31/2/95</font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3">برگزاری اولین المپیاد ورزشی کمیته فریزبی هیت ورزشهای همگانی استان اصفهان با همکاری و تعامل بسبار خوب سازمان ورزش شهرداری استان در تاریخ 95/02/31</font></li></ul></div><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font> text/html 2016-05-28T06:31:33+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان برگزاری تمرینات منظم فریزبی روزهای جمعه مجموعه ورزشی ایرانیان در سال95 http://ifda.mihanblog.com/post/123 <p> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#CC0000" size="5">برگزاری تمرینات منظم فریزبی (رایگان)<br></font></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">برگزاری تمرینات منظم فریزبی، جمعه ها ساعت۷_۹:۳۰</font><br></p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نشانی:</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">اتوبان حکیم غرب </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">–</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA"> بعد از اشرفی اصفهانی نرسیده به ستاری </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">–</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA"> خ پیامبر مرکزی </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">–</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA"> خ بهشت - پ 1/1 </span></b></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">مجموعه آموزشی فرهنگی ورزشی آینده سازان ایران </span></b></font></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4">علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09125002988 تماس حاصل فرمایند.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255184476/Iranian95_03_21.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font></b></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font color="#6600CC">تمرین جمعه 95/03/21 با حضوربازیکن آلمانی در مجموعه ورزشی ایرانیان</font></font></font></b></font><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253296826/Iranian95_03_07_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font color="#CC33CC"><br></font></font></font></b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8253296842/Iranian95_03_07_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253296976/Iranian95_03_07_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253297092/Iranian95_03_07_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8253296742/Iranian95_03_07_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font color="#6600CC">تمرین جمعه 95/03/07 باحضور بازیکنان تهران، کرج، قم، ورامین و ملایر</font><br></font></font></b></font></div> text/html 2016-05-25T15:10:48+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان فعالیت استان ها به روایت تصویر (گیلان - بندر انزلی) http://ifda.mihanblog.com/post/132 <font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="4">فعالیت استان ها به روایت تصویر (گیلان - بندر انزلی)<br><br></font><div align="center"><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8252897084/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font><img src="http://s7.picofile.com/file/8252897018/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8252897150/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02<br></font></font></font><img src="http://s7.picofile.com/file/8252897218/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02</font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#CC0000">ارایه ی توضیحات اولیه، آموزش به خانواده ها و اهدای جوایز به کوچکترین عضو فریزبی بندر انزلی<br><br><br></font></font></div></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830550/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><div align="center"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830568/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830600/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830642/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830726/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830784/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830876/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830926/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259629300/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="4"> </font> text/html 2016-05-22T17:06:03+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان فعالیت استان ها به روایت تصویر (آذربایجان غربی) http://ifda.mihanblog.com/post/127 <p> <b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4">فعالیت استان ها به روایت تصویر (آذربایجان غربی)<br></font></b><br></p><b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000">کارگاه آشنایی و معرفی رشته فریزبی به دانشجویان دانشگاه علم و فن ارومیه به مناسبت هفته جوان<br><br></font></font></b></font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"></font></font></b></font></font></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8253156434/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><br><br></font></font></b></font></font></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000">گزارش تصویری از اردوی فرهنگی ، ورزشی و هنری به مناسبت بزرگداشت روز پدر و هفته سلامت و اجرای مسابقات فریزبی بین خانواده های حاضر (اردیبهشت 95)</font></font></b></font></font></b><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>1) توضیحات و معرفی ورزش فریزبی به خانواده ها</b></font><img src="http://s7.picofile.com/file/8248732792/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>2) اجرای مسابقه on target&nbsp; فریزبی بین خردسالان شرکت کننده</b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8248732976/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br></b></font></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="2"><b>3) اجرای مسابقه on target&nbsp; فریزبی بین بزرگسالان</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><font color="#CC0000"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733018/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>4) اجرای مسابقه بولینگ فریزبی بین اعضای تیم فریزبی</b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733042/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>5) اهداء جوایز نفرات برتر<br></b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733192/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز افتخاری بزرگسال ترین نفرات شرکت کننده در مسابقات توسط پیشکسوت و استاد رشته جودو <font color="#6600CC">جناب شیرزاد دبیری</font></b></font></b></font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248733176/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز نفرات برتر بانوان توسط نائب رییس کمیته فریزبی استان <font color="#6600CC">سرکار خانم صفایی</font></b></font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248733226/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز آقایان برتر توسط مسئول کمیته فریزبی استان <font color="#6600CC">جناب میلاد دبیری</font></b></font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733250/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز خردسالان برتر توسط مربی بین المللی یوگا <font color="#6600CC">سرکار خانم قلی وند<br><br><br></font></b></font>6) جرای موسیقی زنده توسط خردسالان<br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733292/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_9_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br>7) بسیج همگانی در پاک سازی طبیعت زیبای قلعه جوق از زباله ها و پسماندها<br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733392/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_11_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248733334/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_10_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2016-05-13T12:48:19+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان آموزش ورزش مفرح فریزبی در جشنواره بهاری گلابدره http://ifda.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="4">آموزش ورزش مفرح فریزبی در جشنواره بهاری گلابدره<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251216418/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251216434/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_94_02_23_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251216500/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_94_02_23_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251216542/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_94_02_23_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">جشن روز جهانی خانواده - گلابدره - تهران<br><font color="#CC33CC" size="4"><font color="#6600CC">جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٥ </font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br><font color="#6600CC">گروه ورزش خانواده، انجمن فریزبی</font></font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251332568/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3">نونهال چوپانی که معتقد است به دلیل چرا بردن گوسفندانش دارای بازوهایی قوی است<br>و استعداد خوبی در فریزبی دارد.</font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8252022800/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%862.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8252022776/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%861.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">پاکبانان طبیعت در روز جهانی خانواده<br>جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٥ </font><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><br>گروه ورزش خانواده حامی محیط زیست و نگهبان طبیعت</font><br> </font></div> text/html 2016-05-05T08:05:58+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان اطلاعیه آموزش فریزبی در مجموعه ورزشی شهید عراقی http://ifda.mihanblog.com/post/131 <font face="Mihan-IransansBold" color="#993399" size="4">اطلاعیه آموزش فریزبی در مجموعه ورزشی شهید عراقی<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="4">آموزش فریزبی در مجموعه ورزشی شهید عراقی</font><font color="#990000"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">نشانی:فلکه دوم تهرانپارس,خ جشنواره,خ ناهیدی,خ اخوت جنوبی,مجموعه ورزشی شهیدعراقی<br>(جنب متروی تهرانپارس) قابلیت دسترسی با BRT</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="5">روزهای پنجشنبه </font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font color="#6600CC">آقایان</font> ۱۵:۳۰ الی ۱۷</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font color="#6600CC">بانوان</font> ۱۷ الی ۱۸:۳۰</font></font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251226034/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399" size="4"> </font></div> text/html 2016-05-02T15:50:11+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان اشاعه ی فریزبی در دانشگاه http://ifda.mihanblog.com/post/130 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#6600CC" size="4">اشاعه ی فریزبی در دانشگاه<br><br></font></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans">با توجه به پیگیری وتلاش مستمر و طی مكاتبات اداری <font color="#990000">سركارخانم سمیرا غفارپور</font> به عنوان مدرس فریزبی مجوز فعالیت رشته ورزشی فریزبی توسط <font color="#990000">جناب آقای دكتر دادكان</font> معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه آزاد اسلامی امام علی (ع) واحد كرج داده شد.</font></font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans">دانشگاه مذکور به عنوان اولین دانشگاه آزاد اسلامی ایران، رشته فریزبی را به عنوان&nbsp; فوق برنامه در دانشگاه اجرا نموده است. باتوجه به حمایت <font color="#990000">جناب آقای دكتر میرزا </font>ریاست دانشگاه و <font color="#990000">جناب آقای مسلمان حقیقی </font>مدیر تربیت بدنی، این رشته همچنان درحال اجرا و گسترش می باشد.</font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font> text/html 2016-04-28T15:02:55+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان معرفی فریزبی در کارگاه آموزشی فریزبی و استعدادیابی ورزشی منطقه 4 http://ifda.mihanblog.com/post/128 <font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">معرفی فریزبی در کارگاه آموزشی فریزبی و استعدادیابی ورزشی منطقه 4</font><br><br><div align="right"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">کارگاه آموزشی فریزبی و استعدادیابی ورزشی در تاریخ 7 اردیبهشت 95 در سالن ورزشی شهید عراقی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گردید.<br><br></font></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249743776/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_11_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8249743734/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_10_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249157768/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249157868/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249157900/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249157842/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8249742434/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">کوچکترین بازیکن حرفه ای فریزبی حاضر در کارگاه</font><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8249742518/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></font></font></font></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></font></font><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249157950/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br></div><div align="center"><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249157984/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249158026/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249158068/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249158092/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8249158118/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_4_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8249883176/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">استقبال کارگران حاضر در محوطه از ورزش فریزبی</font><br></font></font></div> <br> <br> text/html 2016-04-21T07:44:07+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان معرفی ورزش فریزبی به ورزشکاران http://ifda.mihanblog.com/post/126 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="3">معرفی ورزش فریزبی در اولین تمرین مشترک مربیان و کمربندهای مشکی&nbsp; سال نود و پنج درمحضر <font color="#6600CC">هانشی صفری</font> رییس فدراسیون اسیایی کیوکوشین iku وبا حضور <font color="#6600CC">سن سی کامران امین زاده</font> نماینده محترم سبک در کشور آلمان </font><br></div><div align="center"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248129600/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%A7_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248129592/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%A7_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248104142/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%A7_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248104276/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%A7_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="3"> </font>