تبلیغات
انجمن ورزشی فریزبی - مطالب بهمن 1394

انجمن ورزشی فریزبی


برگزاری مسابقات جام دوستی

بدین وسیله اعلام می گردد مسابقات ۴جانبه دوستانه بین تیمهای خورشیدقم ,تاک ملایر ,ایرانیان و امداد ایرانیان در تاریخ  94/11/30 برگزار می گردد.