دیدار محبوبه یوسفیان با یوسف اجورلو سرمربی اسبق تیم ملی تیراندازی
 و معرفی ورزش فریزبی به ایشان