FREESTYLE.6 ( مهارت‌های فردی یا ارائه آزاد):

حرکات نمایشی ویژه که در آن مهارت‌های فردی و گروهی با تنوع در خلق انواع پرتاب‌ها و مهار دیسک در شرایط دشوار را شامل می‌شود. این سبک کار و بازی و نمایش با فریزبی بسیار جذاب است.


اجرا حرکات نمایشی و جالب با فریزبی را مشاهده می‌نمایید.

در مسابقات این سبک شرکت کنندگان به صورت گروهی و یا انفرادی به صورت زمانی و همراه با پخش موزیک این رقابت‌ها را انجام می‌دهند.  معرفی تعدادی از مهارت ‌های سبک Freestyle به صورت خلاصه به قرار زیر است:

1 ) انواع پرتاب‌ها : پشت دستی، پیش دستی، پرتاب شلاقی با دو انگشت کشیده، پرتاب شلاقی با انگشت شصت، پرتاب شلاقی پیچشی، پرتاب‌های منحنی، پرتاب‌های غیر مستقیم.

2 ) انواع مهار‌های دیسک: مهار یک دستی، مهار با روش دست زدن، مهار از زیر پا، مهار با روش دور کمر از پشت، مهار با روش دور قوزک پا، مهار با روش دور یک پا فلامینگو، مهار با روش وارونه از زیر یک پا، مهار با روش از پشت سر، مهار با روش از زیر دو پا، مهار با روش دور بدن، مهار باروش دور دو پا، مهار با روش دور پای عقب تر، مهار با روش‌های ابتکاری.

3 ) نگه داشتن دیسک در حال چرخش روی ناخن

4 ) چرخاندن فریزبی از ناحیه لبه‌ها با انگشت

5 ) انواع ضربه زدن ‌ها به مرکز دیسک

6 ) ضربه زدن به لبه فریزبی

7 ) غلتاندن دیسک دور دست‌ها

8 ) مهارتهای گروهی