اطلاعیه برگزاری جلسات آموزش فریزبی برای بانوان (رایگان)

جلسات آموزش رایگان فریزبی به بانوان, سه شنبه ها ساعت ۱۵_۱۷
نشانی:میدان بهمن، جنب بوستان بزرگ ولایت، روبروی متروی زمزم، بوستان بانوان شهربانو

تلفن تماس:۰۹۱۲۵۰۰۲۹۸۸
محبوبه یوسفیان