جلسه ساماندهی تشکیلات ورزش "فریزبی" با حضور دکتر مجدآرا برگزار شد.با شعار


جلسه ساماندهی تشکیلات ورزش "فریزبی" در سراسر کشور با حضور مسئولین فدراسیون ورزش همگانی و اعضای این انجمن در تاریخ 27 فروردین، در محل فدراسیون ورزش همگانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، در این جلسه که با پیگیری و هماهنگی صفا طباطبایی مسئول انجمن ورزش فریزبی با شعار "فریزبی برای همه" تشکیل شد، علی مجدآرا  گفت: جهت اشاعه فرهنگ ورزش همگانی در کلیه رشته ها 5 اصل مهم وجود دارد.

 به گفته رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، یکی،همکاری با ارگانها و نهادها جهت گسترش فرهنگ ورزش در خانواده ها، دومی، به روز بودن آموزش هر رشته، سومی،  فرهنگ سازی از طریق رسانه ها بخصوص صداو سیما، چهارمی، چگونگی در دسترس قرار دادن شرایط و تجهیزات رشته برای مردم و سرانجام،  به تصویر کشیدن رشته ها و در اختیار قرار دادن عموم مردم که این 5 مورد جهت اشاعه همه رشته ها صدق می کند، بخصوص ورزش همگانی.

در این جلسه، در خصوص چگونگی برگزاری دوره های توجیهی، مربیگری رشته فریزبی، تشکیل تیم های این رشته جهت برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و تهیه آئین نامه های آموزشی و مسابقاتی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در ادامه این جلسه، احکام اعضای انجمن "فریزبی" از سوی رئیس فدراسیون بدین ترتیب اهداء شد:

سودابه زبرجد دبیر انجمن و مسئول کمیته استعدادیابی انجمن، مینا رمضانی مسئول کمیته پژوهش، علی ذاکریان مسئول کمیته free style (سبک آزاد)، محمدحسن زبرجد  مسئول کمیته مسابقات، علی احمد حیدری مسئول کمیته انضباطی، علی رضا آرین نژاد مسئول کمیته امور هماهنگی، محمدرضامولایی مسئول کمیته آموزش، هادی ایرانمنش مسئول کمیته بین الملل، پوریا محبی مسئول روابط عمومی و تبلیغات، عسگرآدابی مسئول کمیته اقتصادی، حسن برج علی مسئول کمیته آلتیمیت، شهرام میراب مسئول کمیته میدانی ومحمد بروغنی مسئول کمیته تنیس فریزبی.