GUTS.3 (ضربه و دفاع):

ضربه و دفاع بازی است که به صورت تیمی برگزار می‌شود و بازیکنان باید از قدرت بدنی و شرایط جسمانی بالایی برخوردار باشند. در این بازی پرتاب فریزبی با قدرت و دقت بالایی انجام می‌شود. هر تیم از پنج بازیکن تشکیل می‌شود.

 

در شکل بالا ابعاد زمین و چیدمان بازیکنان را مشاهده می‌نماید

بازیکنان پس از استقرار در پشت خط گل و با  اعلام آمادگی طرفین با قدرت فریزبی را به سمت دیوار دفاعی حریف پرتاب کرده  چنانچه تیم مدافع نتواند دیسک را مهار کند و دیسک در محدوده پشت خط گل به زمین برخورد کند یک امتیاز به تیم مهاجم (تیم پرتاب کننده) تعلق می‌گیرد. و حالا تیم مدافع در موقعیت پرتاب قرار میگیرد و بدین ترتیب بازی ادامه می‌یابد.