گزارش فعالیت کمیته فریزبی هرمزگان به مناسبت هفته تربیت بدنی


به مناسبت هفته تربیت بدنی به همت هیات توانمند ورزش های همگانی استان هرمزگان و کمیته فریزبی همایش و طرح استعداد یابی در این استان برگزار گردید که این برنامه به مدت یک هفته انجام شد.

برگزاری سه طرح بزرگ استعدادیابی در مداراس شهر بندر عباس و همچنین همایش بزرگ ورزش در کنار ساحل که با ایجاد ایستگاه پرتاب فریزبی به سبد هدف برای کودکان زیر 12 سال و برای بزرگسالان همراه بود. این برنامه همراه آموزش رایگان فریزبی شامل آموزش پرتاب و دریافت فریزبی برگزار شده و در پایان طرح اهدا فریزبی رایگان به 50 خانواده‌ بود و همچنین 65 هدیه به شرکت کنندگان در ایستگاه پرتاب فریزبی انجام گرفت. در حال حاضر کمیته فریزبی استان هرمزگان 11 ایستگاه دانش آموزی، 1 ایستگاه ساحلی و 4 باشگاه فعال دارد. 55 بازیکن سازمان یافته و حدود 150 بازیکن سازمان نیافته دارد.

جا دارد از زحمات سرکار خانم سحر رضایی نایب رئیس محترم هیات همگانی استان هرمزگان و همچنین جناب آقای شهرام میراب ریاست جدید کمیته فریزبی استان هرمزگان تقدیر و تشکر شود.