عضویت ایران در هیأت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش های همگانی
در بیست و سومین کنگره جهانی ورزش همگانی که درشهر انس خده کشور هلند از  1 تا 5 آبان برگزار شد  ایران  با کسب آرای بالا عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ورزشهای همگانی (تافیسا) شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، در این کنگره که همزمان با مجمع عمومی تافیسا برگزارشد در خصوص سیاست ها و برنامه های آتی تافیسا طی سالهای  2013 تا 2017 بحث و گفتگو شد، همچنین نمایندگان کشورهای حاضر در مورد نحوه عملکرد خود گزارشاتی را ارائه دادند.
در جریان این کنگره که انتخابات هیات رئیسه و رئیس تافیسا نیز برگزار گردید که جوفوچانگ ازکشور کره جنوبی بعنوان رئیس تافیسا انتخاب شد. همچنین در اولین جلسه هیات رئیسه جدید که یکروز بعد از انتخابات برگزار شد ولف گانگ بایومن به عنوان دبیرکل تافیسا انتخاب شد.
در این کنگره علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و محمود صیدانلو مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند، که خود عضویت هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیایی ورزشهای همگانی را بعهده دارد در سومین روز از کنگره طی جلسه ای با نمایندگان کشورهای آسیایی  ونگ یا لک، رئیس کنفدراسیون آسیایی برنامه های یک ساله آسیا را بررسی ، تدوین و تصویب نمودند. شایان ذکر است علی مجدآرا  تقسیم بندی کشورهای آسیایی را پیشنهاد کرد که این موضوع نیز به تصویب اعضاء رسید.
همچنین علی مجدآرا و محمود صیدانلو با نمایندگان کشورهای عضو  از جمله اندونزی، عمان، مصر واعضاء هیات رئیسه فدراسیون جهانی  جلساتی بطور جداگانه برگزار کردند ودر  جلسه ای با جوفو چانگ و ولف گانگ بایومن از وی جهت حضور و سخنرانی در اولین همایش ملی واکاوی فرمایشات مقام معظم رهبری که مقرر است 18 و 19 آذرماه سالجاری برگزار گردد دعوت بعمل آورد.

منبع:
فدراسیون ورزش های همگانی