گزارش فعالیت بانوان فریزبی کار کرمانشاه:

با همت و تلاش برادر بزرگوارمان جناب آقای حسن رازقیان و مربی سختکوش بانوان سرکار خانم سمیرا غفارپور در دو مجموعه ورزشی بعثت و آزادی جمعی از علاقمندان و ورزشکاران فریزبی بصورت منظم و  فشرده به تمرین فریزبی می‌پردازند. پیگیری و خواسته بازیکنان و مسئولین کمیته فریزبی استان کرمانشاه از انجمن فریزبی برگزاری مسابقات بانوان می‌باشد. رئیس انجمن فریزبی ایران از برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور در بخش بانوان در نیمه دوم سال 1392 خبرداد. وی جزئیات و محل برگزاری و سبک مسابقات یاد شده را به بعد از برگزاری گردهمایی مسئو لین کمیته های فریزبی استانها در اصفهان موکول نمود.