Double Disc Court.2 (تنیس فریزبی) :

این بازی شبیه بازی تنیس است با دفاع کردن بازیکنان هر تیم از زمین خود و حمله به زمین حریف بازی ادامه می‌یابد. هر تیم دو بازیکن دارد و حرکت و سرعت عمل در این بازی حرف اول را می‌زند.در شکل بالا ابعاد زمین‌ها و فواصل قابل دیدن است.

پس از استقرار بازیکنان در زمین‌های خود هر تیم یک دیسک در اختیار دارد با شروع بازی هر تیم سعی می‌کند تا با غافلگیری تیم مقابل بتواند دو دیسک را در زمین حریف فرود آورد. و به این ترتیب یک امتیاز بگیرد. مهارت و زمان پرتاب و مهار دیسک جز استراتژی این بازی است.