برگزای همایش یک روزه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی

این همایش روز جمعه 22 شهریور از ساعت 8 صبح تا 19 در پارک پردیسان، با حضور جناب آقای احمد بروغنی، ریاست محترم کمیته ورزشی فریزبی استان تهران و مسئولین انجمن ورزشی فریزبی برگزار شد.

                                                           


جهت آموزش و ترغیب حاضران در همایش، برنامه هایی به این شرح اجرا شد:

  • پخش انیمیشن معرفی فریزبی (تهیه شده توسط انجمن ورزشی فریزبی)
  • تهیه و توزیع بروشور ویژه معرفی ورزش فریزبی
  • آموزش مقدماتی پرتاب فریزبی (توسط آقای بروغنی)
  • اجرای بازی توسط کودکان و بزرگسالان
  • برگزاری مسابقه و اهداء جوائز توسط جناب آقای فرزانه، ریاست محترم هیأت ورزش های همگانی و جناب آقای بروغنی، ریاست محترم کمیته ورزشی فریزبی استان تهران
  • عضوگیری از علاقمندان به همکاری با انجمن ورزشی فریزبی
  • عضوگیری از علاقمندان به ورزش فریزبی توسط کمیته ورزشی فریزبی استان تهران


  •  تقدیر و تشکر انجمن ورزشی فریزبی از برگزاری مطلوب همایش توسط کمیته ورزشی فریزبی استان تهران.