Ultimate.1 (آلتیمیت فریزبی) :

این بازی بسیار محبوب و دوست داشتنی است و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است. نام دیگر این بازی فوتبال فریزبی است شاید به دلیل برخی از حرکات و قوانین مشابه فوتبال آمریکایی (راگبی) و همچنین بسکتبال چنین نامگذاری شده است.

این سبک فریزبی یکی از محبوب ترین ورزش ها در سراسر جهان است که پیدایش آن به دهه 60 میلادی بازمی‌گردد. این ورزش طی این دوران از یک بازی کوچک که توسط دانشجویان به صورت تفریحی انجام می‌شد تبدیل به یک بازی رقابتی و بین المللی شد که مسابقات آن در بیش از 30 کشور از جمله در ایران، توسط فدراسیون و انجمن های فریزبی برگزار می‌گردد. در واقع از سال 2001 میلادی تا کنون مسابقات جهانی این رشته نیز به صورت مستمر برگزار می‌گردد.

این بازی به صورت تیمی برگزار می شود و در زمین چمن، سالن های سرپوشیده و به صورت ساحلی قابل انجام است. این بازی بسیار ساده و روان انجام می‌شود و در تعریف زمین بازی برای هر تیم یک منطقه دفاع و یک منطقه امتیاز در نظر گرفته شده است. شروع بازی از پشت منطقه دفاعی طرفین آغاز می‌گردد و بازیکنان هر تیم پس از دریافت فریزبی باید بدون حرکت به دنبال هم تیمی خود که در موقعیت مناسب جاگیری کرده بگردد و دیسک را به او پرتاب کند و این کار نباید زیاد طول بکشد و باید سریع باشد. این پاسکاری تا گذشتنِ هم تیمی از خط گل حریف و دریافت دیسک در منطقه دفاعی حریف ادامه می‌یابد و در این زمان تیم مهاجم یک امتیاز به دست آورده است. بازیکنان حق ندارند که با دیسک بدوند و زمانی که دیسک از دست بازیکن رها نشده است سایر بازیکنان نمی‌توانند دیسک را لمس کنند. پس از کسب 9 امتیاز(گل) نیمه به پایان می‌رسد و تیمی که 17امتیاز کسب کند برنده ی بازی خواهد بود. از خصوصیات خاص این بازی "خود داوری" بازیکنان در طول بازی از شروع تا پایان می‌باشد. آشنایی بازیکنان با قوانین و همچنین روحیه بالای اخلاقی حاکم بر بازی به گونه‌ای است که این بازی را در نوع خود منحصر بفرد نموده است.


ابعاد زمین بازی آلتیمت در زمین چمن