برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 فریزبی (ویژه آقایان)

به آگاهی می رساند بنا به درخواست هیأت ورزشهای همگانی استان قم و اعلام انجمن ورزشی فریزبی، در نظر است دوره مربیگری درجه 3 فریزبی ویژه آقایان به میزبانی هیأت یاده شده از ساعت 8:30 مورخ 92/5/28 تا تاریخ 92/6/1 در شهرستان قم برگزار گردد.


آدرس محل: شهرستان قم، میدان جانبازان، ابتدای خیابان دور شهر، ورزشگاه تختی.

در ادامه مطلب، مدارک لازم جهت ثبت نام و نحوه ثبت نام به طور کامل بیان شده است.

 

مدارک لازم جهت افراد متقاضی:

1.     تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی

2.     تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

3.     دو قطعه عکس 4*3

4.     ریز نمرات دروس تئوری عمومی مربیگری درجه 3

(توضیح: افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته تربیت بدنی از ارائه ریزنمرات تئوری عمومی معاف می باشند.)

5.     معرفی نامه از سوی هیأت ورزش های همگانی استان یا انجمن فریزبی

6.     اصل دو برگ فیش واریزی شامل:

الف) شهریه دوره به مبلغ 600/000 ریال به حساب شماره 0109194682009 نزد بانک ملی به نام هیأت ورزشهای همگانی استان قم

ب) هزینه امور پشتیبانی فدراسیون به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 0105276619001 سیبا بانک ملی به نام فدراسیون ورزش های همگانی

 

نحوه ثبت نام متقاضیان:

از متقاضیان با ارسال رونوشت معرفی نامه از طرف هیأت ورزش های همگانی استان یا انجمن مربوطه و فیش واریزی (از طریق فکس) حداکثر تا تاریخ 92/5/24 پیش ثبت نام به عمل آمده و ثبت نام قطعی در روز اول دوره (منوط به انجام پیش ثبت نام) با دریافت مدارک کامل انجام خواهد شد.


توضیحات:

1.     سهمیه تعداد شرکت کنندگان برای هر استان یک نفر تعیین گردیده است و اولویت ثبت نام با رؤسای کمیته فریزبی در هیأت های استانی و متقاضیانی می باشد که دارای حداقل یک گواهینامه مربیگری درجه 3 در رشته های ورزشی دیگر بوده یا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته تربیت بدنی باشند.

2.     افزایش سهمیه شرکت کنندگان با توجه به حدنصاب متقاضیان برابر آئین نامه منوط به هماهنگی با سرپرست دوره می باشد.

3.     شماره تماس سرپرست دوره جهت انجام هماهنگی های لازم: جناب آقای علی ذاکریان 09357758800 (مسئول کمیته فریزبی هیأت استان قم)

4.     شماره تلفن جهت ارسال فکس 02536656820

5.     آدرس هیأت ورزش های همگانی استان قم: شهرستان قم- ابتدای خیابان زنبیل آباد- ورزشگاه شهید حیدریان- دفتر هیأت ورزش های همگانی استان قم.

6.     هزینه های مربوط به جزوات آموزشی، ایاب و ذهاب، تغذیه و اسکان شرکت کنندگان به عهده خودشان می باشد.

7.     محل اسکان برای متقاضیان توسط هیأت استان برگزارکننده پیش بینی گردیده که هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه و از متقاضیان دریاف خواهد گردید. لذا رونوشت اعلام نیاز می بایست تا تاریخ 92/5/24 از طریق فکس به هیأت ورزش های همگانی استان قم ارسال گردد.