اطلاعیه آموزش فریزبی در مجموعه ورزشی شهید عراقی

آموزش فریزبی در مجموعه ورزشی شهید عراقی

نشانی:فلکه دوم تهرانپارس,خ جشنواره,خ ناهیدی,خ اخوت جنوبی,مجموعه ورزشی شهیدعراقی
(جنب متروی تهرانپارس) قابلیت دسترسی با BRT


روزهای پنجشنبه

آقایان ۱۵:۳۰ الی ۱۷

بانوان ۱۷ الی ۱۸:۳۰