تبلیغات
انجمن ورزشی فریزبی

انجمن ورزشی فریزبی

معرفی، آموزش وبرگزاری مسابقه ی فریزبی در ندامتگاه شهر ری بانوان


آموزش فریزبی در بوستان ها   


اطلاعیه برگزاری جلسات آموزش فریزبی برای بانوان (رایگان)

جلسات آموزش رایگان فریزبی به بانوان, سه شنبه ها ساعت ۱۵_۱۷
نشانی:میدان بهمن، جنب بوستان بزرگ ولایت، روبروی متروی زمزم، بوستان بانوان شهربانو

تلفن تماس:۰۹۱۲۵۰۰۲۹۸۸
محبوبه یوسفیان

   
  
  

  

  معرفی ورزش فریزبی در همایش ها و جلسات
مسابقه دوستانه با تیم فریزبی قم

  
معرفی ورزش فریزبی به دانشجویان تربیت بدنیآموزش ورزش فریزبی در مدارس متوسطه
آموزش ورزش فریزبی در مدارس ابتدائی