تبلیغات
انجمن ورزشی فریزبی

انجمن ورزشی فریزبی

برگزاری تمرینات منظم فریزبی در روزهای سه شنبه در شهر ورزش
ساعت ۱۷_۲۱
آموزش ورزش فریزبی به نونهالان و نوجوانان  

آموزش ورزش فریزبی به کم تواناناجرای نمایش با موضوع: فریزبی ورزشی برای همه


جشنواره نقاشی با موضوع فریزبی، ورزشی برای همه

  

  

  ملاقات محبوبه یوسفیان با مدرسین انجمن بین المللی ورزش همگانی تافیسا
پیتر كاپوستین و ویم فلورجینآموزش ورزش فریزبی به فرهنگیان

آموزش فریزبی و برگزاری مسابقه در کانون اصلاح و تربیت ویژه ی دختران