تبلیغات
انجمن ورزشی فریزبی - آلبوم تصاویر در اماکن متفرقه

انجمن ورزشی فریزبی
دانشکده شریعتی - مسابقات کشوری تنیس روی میز دانش آموزان آسیب دیده شنوایی - مرداد 93


مجتمع ورزشی آینده سازان ایران - معرفی ورزش فریزبی در حضور عوامل شبکه یک سیما - شهریور 93


مجتمع ورزشی آینده سازان ایران - معرفی ورزش فریزبی در حضور عوامل شبکه یک سیما - شهریور 93


مجتمع ورزشی آینده سازان ایران - معرفی ورزش فریزبی در حضور عوامل شبکه یک سیما - شهریور 93


باشگاه شهید شیرودی - نمایشگاه وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دولت - شهریور 93


باشگاه شهید شیرودی - نمایشگاه وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دولت - شهریور 93


باشگاه شهید شیرودی - نمایشگاه وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دولت - شهریور 93


شهرک شهید شجاعی - شهریور93شهرک شهید شجاعی - شهریور93