تبلیغات
انجمن ورزشی فریزبی - آلبوم تصاویر بوستان آزادگان تهران (93)

انجمن ورزشی فریزبیاز شهریور ماه 93 تمرینات فریزبی به صورت منظم در بوستان بزرگ آزادگان برقرار می باشد.


با حضور افتخاری سرکار خانم محبوبه یوسفیان، نائب رئیس انجمن ورزشی فریزبی،

و

سر کار خانم سودابه زبرجد، دبیر انجمن ورزشی فریزبی، به عنوان مربی.